כל המידע על הטבות הבנקים לציבור נוטלי המשכנתאות- נוכח עליית הריביות האינטנסיבית וההחזרים החודשיים במשכנתאות ובהלוואות שרק עולים ועולים…

ציבור נוטלי המשכנתאות וההלוואות חווה בימים אלו קשיים רבים עקב עליית הריבית האינטנסיבית, בפעם ה- 8, ואיתה עלייה משמעותית בהחזרים החודשיים במשכנתאות ובהלוואות.
זהו מצב שגורם לציבור רחב להגיע למקסימום היכולת הכלכלית שלו ומגיע למצבים שבהם הם מרגישים ש"חגורת החנק" מתהדקת סביב צווארם. לעליית הריבית האינטנסיבית מצטרף יוקר המחייה שעוד יותר מקשה על הציבור.

הבנקים, נוכח המצב הקשה שאליו נקלע ציבור רחב בישראל, על מנת  לשמור על "הקופה" וכן גם על "הלקוחות" וכדי למנוע מצב שבו ציבור גדול לא יוכל לעמוד בהחזרים החודשיים ועלול להגיע להחזרי חיוב כבדים, מנסים לסייע בהטבות מסויימות לציבור:

2 הטבות:

 1. בנק הפועלים הודיע שהוא "יספוג" את עליית הריבית האחרונה שהיתה ב- 0.5% וישאיר את הריבית במסלול הפריים על 4.75% בשלב זה למשך שנה כך שההחזר החודשי לא יושפע על ציבור נוטלי המשכנתאות בבנק הפועלים, שלהם קיים מסלול פריים במשכנתא ועונים על הקריטריונים הבאים:
  א. ללקוחות נכס אחד המשועבד לבנק בגין המשכנתה.
  ב. שיעור המימון הינו מעל 60%.
  ג. ההחזר החודשי נמוך מ- 5,000 ש"ח.
  ד. ההחזר החודשי הכולל התייקר מאז החלו עליות הריבית בסכום של למעלה מ־400 שקל בחודש.
  ה. ההלוואה משולמת ללא פיגורים (צריך להיזכר בזמן ולא לחכות שיחזרו תשלומים).
 2. הארכת תקופת הפריים תוך שמירה על יתר תנאי מסלול ההלוואה המקוריים.

הקפאה מלאה או חלקית באופן זמני של המשכנתא:

 1. הקפאה מלאה של תשלומי המשכנתה לפרק זמן מסוים ודחיית התשלומים למועד מאוחר יותר של עד 24 חודשים, כדי לאפשר למשקי הבית להתארגן כלכלית מחדש. חייבת לציין שלאחר הקפאה זו ההחזר החודשי יעלה משמעותית ולכן חשוב ביותר, לפני שמקפיאים להתייעץ עם יועץ משכנתאות מקצועי ונטרלי ולבחון מהי הדרך הטובה ביותר. כמובן שאם הוחלט להקפיא, חשוב גם לעבור תהליך הבראה כלכלי למשק הבית אצל יועץ לכלכלת המשפחה ולבדוק אפשרות למיחזור המשכנתא להקלה בהחזרים החודשיים ואיחוד הלוואות למקרה ובו יש לכם הרבה הלוואות עם החזר חודשי גבוה בחודש. גם פה חשוב להתייעץ ולא לעבוד לבד.
 2.  הקפאה חלקית ופריסה מחדש של אחד ממסלולי המשכנתא כדי להקל על ההחזר החודשי.
 3. התייעצות עם בנקאי משכנתאות באופן דיגיטלי על תמהיל המשכנתא.
 4. במידה וקיימות הלוואות נוספות – מיחזור ופריסה מחדש של ההלוואות על מנת להקל על ההחזר החודשי.
 1. פריסה נוספת של רכיב הפריים במשכנתא לתקופה נוספת של עד 30 שנה מבלי לפגוע בתנאי הריבית בהלוואה המקורית וללא עמלות.
 2. הקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים. שימו לב, מומלץ מאד להתייעץ עם יועץ משכנתאות מנוסה לפני שמבצעים פעולה זו – לבחון אפשרויות נוספות ולתכנן מפה פיננסית – כלכלת המשפחה, מיחזור משכנתא ו/או איחוד הלוואות בנוסף. לאחר תקופת ההקפאה ההחזר החודשי עולה משמעותית – לכן חייבים להתייעץ לפני כל מהלך כזה.
 3. לדלג על ההחזר החודשי במשכנתא למשך 3 חודשים  מבלי לפגוע בריבית המקורית במשכנתא וללא עמלות. גם במקרה הזה, מכיוון שאתם לא משלמים קרן וריבית במשך 3 חודשים – ההחזר החודשי יעלה לאחר תקופת ההקפאה. 
 1. הקפאה או הקטנה של ההחזר החודשי, באמצעות אישור של דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) או חלקית (ריבית בלבד) לתקופות של מספר חודשים, בהתאם לבקשת הלקוח ואישור פרטני של הבנק. גם פה חשוב להתייעץ לפני שמבצעים את הפעולה שעלולה להגדיל לכם לאחר מכן את ההחזר החודשי.
 2. מיחזור המשכנתא במטרה לבצע ארגון מחודש שלה בהתאם לצרכים הנוכחיים, וזאת באמצעות פריסה לתקופה ארוכה יותר או התאמת המסלולים במשכנתה למצב הפיננסי של הלקוח.

 

 1. הקפאת תשלומי המשכנתא חלקית (לשלם רק את הריבית) או מלאה לתקופה של עד 6 חודשים.חשוב להתייעץ עם יועץ משכנתאות מנוסה לפני שניגשים לפתרון של הקפאת משכנתא חלקית או מלאה – על מנת לטפל בשורש הבעיה – אם זה מיחזור המשכנתא ו/או איחוד הלוואות בשילוב תהליך ייעוץ וליווי לכלכלת המשפחה.
 2. פריסה מחדש של מסלול הפריים במשכנתה לתקופה של עד 30 שנה ללא פגיעה בתנאי הריבית המקוריים במשכנתא וללא עמלות.