מחיר למשתכן/דירה בהנחה

– זכיתם ב"מחיר למשתכן"/"דירה בהנחה"?


נפלא! מה זה אומר?

– שזכיתם בזכות לרכוש דירה במחיר נמוך ממחיר השוק ובתנאי מימון (משכנתה) טובים יותר יחסית.
– שאתם לא מהווים צד לחוזה ולכן אין לכם את הזכות להביע התנגדות כלשהי לחוזה.
מה עושים?

ראשית: מתחילים לקרוא וללמוד:

 

הגדרה:
דירה בהנחה היא שם כולל למגוון תוכניות הדיור של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל: מחיר מטרה, מחיר מופחת, מחיר למשתכן ודירה להשכיר.

מי זכאי?

בעיקר לחסרי דירה אך גם למשפרי דיור

חסרי דירה הם:

 1. כאלה שאין ולא היו בבעלותם דירה או חלק בדירה (יותר משליש דירה, במצטבר) בדירה ב-3 השנים האחרונות
 2. כאלה שלא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דמי מפתח) ב-3 השנים האחרונות
 3. כאלה שאינם בני רשות ליחידת דיור בנחלה במשק חקלאי ביישוב קהילתי
 4. כאלה שאין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה
 5. כאלה שאין להם זכויות בחלק שעולה על שליש, במצטבר, בקרקע המיועדת למגורים או בחלק בקרקע המעניק זכויות לבנייה של יותר משליש ביחידת דיור.
 6. כאלה שאין להם זכויות בדירה באמצעות קבוצת רכישה או קבוצת רוכשים.

משפר דיור הוא:

כאלה שבבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, או שהיה בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, ב-3 השנים שקדמו לרכישת הדירה בתוכנית. 
בני זוג ייחשבו משפרי דיור, גם אם בבעלות רק אחד מהם דירת מגורים יחידה או יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 השנים שקדמו לרכישת הדירה בתוכנית.

משפר דיור נדרש למכור את הנכס שבעלותו לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר אכלוס הדירה שרכש במסגרת תכניות דירה בהנחה, ולא יוכל לרכוש דירה נוספת בטרם מכירת הדירה.  

שימו לב:

התוכנית מיועדת לסוגי המשפחות האלה:

 • זוגות נשואים או ידועים בציבור
 • יחידים (רווקים, גרושים אלמנים) מעל גיל 35
 • הורים עצמאים (חד-הוריים) עם ילד אחד לפחות, שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד 50% בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) 5 שנים טרם הגשת הבקשה ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל, ב-6 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 • הורים גרושים מתחת לגיל 35, שילדיהם אינם בחזקתם.  

התוכנית מיועדת גם לנכים יחידים בני 21 ומעלה ונכים רתוקים אף מקבלים עדיפות בהגרלה

 • נכה שהוכר על ידי המוסד לביטוח הלאומי ובעל נכות רפואית בשיעור 75% או יותר. 
 • נכה בעל נכות רפואית על פי קביעת המוסד לביטוח לאומי של מעל 50% לצמיתות הזכאי לקצבת ניידות ושירותים מיוחדים. 
 • נפגע פעולות איבה בשיעור 50% ומעלה לפי קביעת המוסד לביטוח לאומי הזכאי לקצבת פעולות איבה. 
 • נכה משרד הביטחון 50% ומעלה הזכאי לקצבת נכות מטעם משרד הביטחון. 

נכים רתוקים

בתוכניות דירה בהנחה תינתן עדיפות בהגרלה לזכאים יחידים נכים רתוקים בני 21 ומעלה: על כל 30 דירות המיועדות לציבור הכללי, תוקצה דירה אחת לנכים רתוקים.
בהקשר זה, נכה רתוק הוא מי שיש בידיו אישור חתום מלשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות, ולפיו נקבעו לו 100% נכות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים.

הטבה לבני מקום

אם אתם רוצים לרכוש דירה במקום שבו אתם מתגוררים בשנים האחרונות, תינתן לכם עדיפות ברכישת דירה באותם המקומות.

איך מחשבים את גובה המימון הבנקאי? האם זה באמת 90% ממחיר המכירה?

– גובה המימון המחושב הוא:
75% מהשווי האמיתי של הנכס (שווי הערכת שמאי), 
– אבל המינימום הנדרש זה 100,000 ש"ח או 10% ממחיר המכירה.
– התקרה שלפיה מחשבים את שווי הנכס היא עד: 1,800,000 ש"ח.
הכל כמובן בכפוף לתקינות נתוני האשראי שלכם וליכולת ההחזר החודשית .

 

אילו מסמכים ראשוניים דרושים לאישור עקרוני:

 1. תצלומי תעודות זהות – כולל ספח.
 2. שכירים: 3-5 תלושי שכר אחרונים.
  עצמאים: שומת מס לשנה הקודמת ואישור רואה חשבון לשנת
  המס הנוכחית.
 3. תדפיסי חשבון בנק מקוריים ל- 3 חודשים אחרונים ברצף.
 4. פירוט הלוואות והתחייבויות לגופים פיננסיים.
 5. פירוט תכניות חסכון וקרנות השתלמות.
 6. הערכת שמאות לנכס הנרכש.
 7. תעודת זכאות לצורך קבלת הלוואת זכאות. (מידע על הלוואת זכאות בלינק "משכנתאות-רכישת נכס" למטה)
 8. פרטי הפרוייקט: חוזה רכישה, פרטי הקבלן, כל הפרטים על הנכס הנרכש.
 9. לרשום לי כמה הון עצמי (לצורך הרישום) לא כולל המענק. (יש מקומות בארץ, בפריפריה
  שמקבלים מענק מטעם משרד השיכון והבינוי והוא מחושב כחלק מתמהיל המשכנתא.