פתרונות מימון לעסקים וחברות

פתרונות מימון ואשראי לעסקים וחברות

קצת נתונים:

90% מהעסקים בממוצע נסגרים תוך שנה. שני נתונים נוספים המעידים על הפער בין עצמאיות לעצמאים הן במספר והן בגובה ההכנסה.
מדוע נסגרים כל כך הרבה עסקים תוך שנה?
מדוע קיים פער משמעותי בין עצמאיות לעצמאים הן במספר והן בגובה ההכנסה?
מהו החסם העיקרי והגדול ביותר המהווה רעידת אדמה גדולה במיוחד שבעקבותיה באות רעידות אדמה משניות אך משמעותיות?

חוסר ידע פיננסי – כמו רעידת אדמה ענקית שגורמת לעוד רעידות משניות נוספות...

מה כולל חוסר הידע הפיננסי ?
1. שימוש בהון העצמי של הבית – דוגמא....
2. חוסר נגישות למימון לעסק – ישנו הבדל מאד גדול בין המצב שבו אישה נכנסת לבנק כדי לפתוח חשבון עסקי ולקבל מימון לעסק לבין המצב
שבו גבר נכנס לקבלת מימון לעסק...
3. עד היום ההתייחסות לעסק של אישה היא שונה – ברוב המקרים היא נתפסת כעסק קטן.
4. פחד בהתנהלות מול הגופים הפיננסיים
5. חוסר בתכנון מראש – תכנית כלכלית...
6. פחד ממה שיגידו אחרים....

אילו גופים כלכליים קיימים שנותנים סיוע פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים?

- יסמין לקידום נשות עסקים יהודיות וערביות
- קרנות במימון המדינה, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית.
- בנק הפועלים השיק תכנית לקידום עסקים לנשות עסקים.

איך מקפיצים את העסק פיננסית?

1. שאלון בדיקת היתכנות לקוח – מעלה את פרטי הלקוח, יעדים, חזון, סוג העסק....
2. בדיקת כדאיות כלכלית:
בונה פורמט של עלויות מול מחירים כדי לחשב את גובה ההשקעה הדרושה לעסק. עכשיו קבענו את גובה ההשקעה בעסק, נהדר. התאמנו את גובה המימון ותנאיו לגוף המממן, אנחנו הולכים אליו ומבקשים את המימון לעסק.

האם הוא יתן לנו?

בנק/כל גוף פיננסי הם עסקים לכל דבר ועניין.
זה בדיוק כמו שאת מנסה לשכנע את הלקוחה שלך לקנות ממך את המוצר או השירות – את משכנעת אותה שכדאי לה שזה מצב של ווין ווין ... בדיוק כך את צריכה לשכנע גם את הגוף המממן...
הוא רוצה לדעת שכדאי לו לתת לך את המימון הזה ולכן מאד חשוב לו לדעת בסופו של דבר תוך כמה שנים תחזירו לו את גובה ההשקעה ותתחילו להרוויח – שזו נקודת האיזון שממנה תתחילו להרוויח.