גיל הזהב

הגדרה: משכנתא שניתנת לבעלי דירה מעל גיל 60.
– גובה המשכנתא נקבע בהתאם לגיל ולנתוני הלקוח.

ישנם 3 סוגי משכנתאות:
– משכנתא "הפוכה" – של חברת "כלל משכנתאות".
– משכנתא "פנסיונית" – של בנק מזרחי טפחות.
– משכנתא עד 120 
מה ההבדל ביניהן?

משכנתא "הפוכה":
1. ללא הגבלת זמן.
2. אין ללווים זכות חזרה.
3. לא ניתן לצרף ערבים משלמים/פעילים למשכנתא.
4. גובה המימון נקבע בהתאם לגיל הלווה – מקסימום עד 60%.
5. לא בודקים את יכולת ההחזר של הלווים – מסתמכים על שעבוד הנכס.

משכנתא "פנסיונית":
1. ניתנת עד 30 שנה.
2. יש ללווים זכות חזרה – יכולים להחזיר ללא קנסות.
3. בודקים את יכולת ההחזר של הלווים לפי נהלי בנק ישראל.
4. מקסימום עד 45% פרט למקרים חריגים.
5. ניתן לצרף ערבים/לווים משלמים כמו: ילדים למשל…

משכנתא "עד 120":
1. ניתנת עד 50 שנה
2. יש ללווים זכות חזרה-יכולים להחזיר ללא קנסות.
3. בודקים יכולת החזר של הלווים.
4. ניתן לצרף ערבים/לווים נוספים.

הבנק מקבל את הכסף במצבים הבאים:
א. הלווה משלם לבנק את מה שהוא חייב.
ב. ברגע שהדירה נמכרת.
ג. ברגע שבעל הנכס נפטר.
יתרון: מאפשר לאנשים מבוגרים להשיג כספים.
חסרון: משכנתא בריבית גבוהה. פגיעה בירושה לילדים.

מתי זה כדאי?

במידה ובני הזוג או הלווה רוצים:
1. לחיות בדיור מוגן.
2. לעזור לילדים.
3. לכל צורך שהוא.

 
אילו מסמכים דרושים לביצוע ההלוואה?
1. תצלומי תעודות זהות עם ספח.
2. ייפוי כח נוטריוני.
3. התחייבות בעל הנכס לרישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין.
4. רישום הערת אזהרה בטאבו.
5. שמאות על הדירה.
6. במקרה ובודקים יכולת החזר השל הלווים:
    א. תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחורה.
    ב. הכנסות מקצבה/פנסיה ואם יש לווים נוספים: תלושי שכר 3 חודשים אחורה וכו'…
    ג. אם יש הלוואות: פירוט הלוואות – דו"ח יתרה לסילוק משכנתא/הלוואה.
    ד. אישור ניהול חשבון.
7. רישום משכון והודעת משכון ברשם המשכונות.